Barbara Lempe Imię i Nazwisko: Barbara Lempe
Specjalność: stomatologia ogólna, stomatologia dziecięca
Wiek: ur. 28 sierpnia 1964r.

Wykształcenie:
Marzec 2001: obrona Rozprawy doktorskiej.
1996 egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu Stomatologii dziecięcej z wyróżnieniem.
1993 egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu Stomatologii ogólnej z wynikiem bardzo dobrym.
Studia Medyczne 1984-1989: Uniwersytet Medyczny im. Karola. Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski Oddział Stomatologii.

Do¶wiadczenie zawodowe:
  • Od listopada 1992 do chwili obecnej - pracownik naukowo-dydaktycznym - Klinika Stomatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  • Od listopada 1991 do chwili obecnej - Prywatna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Barbara Lempe
    Os. Orła Białego 103, 61-251 Poznań.

Dodatkowe doświadczenie i kształcenie podyplomowe:
  • W roku 2000/2001: Podyplomowe studia ubezpieczeń zdrowotnych w Wyższej Szkole Bankowej.
  • Stypendium Rektora Uniwersytetu Christiana-Albrechtsa w Kiel RFN- 1 miesi±c 1995 w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
  • Kurs języka niemieckiego w Republice Federalnej Niemiec (Hannover) zakończony egzaminem Zentrale Mittelstufenprüfung w Goethe-Institut.
  • Od 15.06-15.07. 1995 stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Christiana Albrechtsa w Kiel (Republika Federalna Niemiec) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Parodontologii.
  • Udział w krajowych i zagranicznych kursach i konferencjach naukowych z endodoncji, stomatologii estetycznej, protetyki, periodontologii, stomatologii dziecięcej (certyfikaty).