Ozon w stomatologii

Ozon tri-tlen O3 jest gazem występującym w górnych warstwach atmosfery chroniąc ziemię przed promieniowaniem słonecznym. Jest gazem nietrwałym i bardzo reaktywnym. W dużych stężeniach jest trujący. W stomatologii jest stosowany ze względu na swoje fizyko-chemiczne właściwości:

  • Działa niszcząco na bakterie, wirusy oraz grzyby. Niszczy również bakterie próchnicotwórcze Streptococcus Mutans i Streptococcus Sobrinus.
  • Działa również na substancję organiczn± zębów zwiększaj±c jej potencjał mineralizacyjny. Ma zdolność otwierania kanalików zębinowych umożliwiaj±c wnikanie jonów wapnia i fosforu.
  • Aktywuje system odpowiedzi immunologicznej.
  • Poprawia metabolizm zapalnie zmienionych tkanek zwiększając ich natlenowanie.

20 sekundowa aplikacja ozonu powoduje zniszczenie 99,9% bakterii z równoczesnym wytworzeniem niszy ekologicznej, która nie sprzyja kolonizacji drobnoustrojów w ciągu następnych 4-6 tygodni.

W stomatologii stosujemy ozonoterapię w:

1. Profilaktyce i leczeniu próchnicy
2. Leczeniu próchnicy cementu korzeniowego
3. Leczeniu nadwrażliwości szyjek zębowych oraz ubytków pochodzenia abrazyjnego
4. Leczeniu kanałowym
5. Leczeniu zapalenia dziąseł i przyzębia
6. Leczeniu chorób infekcyjnych błony śluzowej jamy ustnej
7. W stomatologii estetycznej przy wybielaniu zębów.

Zastosowanie ozonu w stomatologii poprawia komfort pacjenta i skraca czas leczenia.